Germitec

De optimale desinfectie van echografische sondes tussen twee patiënten eindelijk mogelijk

Logo Germitec

 

ANTIGERMIX® S1 is een automaat voor desinfectie via UV-C stralen van externe echografische en endocavitaire sondes. Zijnde een alternatief voor de chemische onderdompeling, wordt een desinfectie van de sonde tussen 2 patiënten gegarandeerd zonder deze te moeten ontkoppelen van de echo.

Ultra-Snel
Cycle I in 90s : desinfectie van hoog niveau.

Betrouwbaarheid
Garantie van desinfectie : elke desinfectie wordt automatisch gevalideerd door de preciese meting van de dosis die de sonde krijgt.

Eenvoudig
Desinfectie van de sonde zonder deze te moeten ontkoppelen. Geen enkele specifieke configuratie is vereist (een simpele elektrische aansluiting voldoet).

Traceerbaarheid
Printen op etiket van de relevante gegevens.
GERMITRAC® Software voor het traceren en onbeperkte opslag van de gegevens gerelateerd aan het aantal desinfectiecycli van de sonde.
Het toestel, met de meetgegevens, kan tevens op het netwerk van het ziekenhuis worden aangesloten via een connectie aan het toestel zelf én een kleine printer drukt automatisch een label af met de validatie van de meting.

Veiligheid en Milieu
De UV-C behandeling is niet corrosief voor de echografische sondes, niet toxisch voor de gebruiker, de patient of het eventuele embryo.
De UV-C behandeling respecteert de omgeving (geen enkel toxisch risico, geen gegenereerd afvalwater).